Senaste nytt!

BASTION är en studio, ett nätverk och konstnärligt forskande projekt med inriktning på att skapa samhällsförändrande, feministiska och normkritiska kommunikations- och produktionslösningar.

Jag och Brita Lindvall har äntligen öppnat portarna till vårt samarbete Bastion på webben. Följ oss på Facebook för uppdateringar om pågående projekt och annat. Varmt välkomna!

Tidskriften Ful

image

image

Under 2008 inledde jag ett samarbete med konstkollektivet Ful. Till en början arbetade jag med att teckna omslag utifrån respektive nummers tema. Inför arbetet med Ful – The Book, blev jag en del av kollektivet och arbetade som bildredaktör.

Read More

Rum

image

Under en period arbetade jag återkommande med Rum – tidskrift för arkitektur – uppdraget var att poetiskt illustrera en artikelserie av John Manoochehri om arkitektur och hållbarhet.

Read More

Swimmer är ett motiv jag tecknade och screentryckte under ett residency på LoBot Gallery i Oakland under 2009. Med stöd av IASPIS.

Swimmer är ett motiv jag tecknade och screentryckte under ett residency på LoBot Gallery i Oakland under 2009. Med stöd av IASPIS.

Lästips!

Mitt främsta råd till den som frågar efter litteratur om illustration, är att själv skapa den mening och det sammanhang som en behöver för att komma vidare i sitt (visuella) arbete – genom att plocka fragment ur texter om andra ämnen att applicera på sin egen praktik – och genom att själv formulera sig om det en arbetar med. 

Några böcker och texter jag haft behållning av är:

× Spelregler: om gränsöverskridande. Göranzon, Bo & Kölare, Nils (2001). 

× Konsten - så funkar det (inte). Hermele, Vanja (2009). 

× Huvudet och handen. Löfgren, Stina (2011).

× Transforming knowledge. Minnich, Elizabeth Kamarck (1990).

× A reexamination of some aspects of the design arts from the perspective of a woman designerde Bretteville, Sheila Levrant (1974)

× Jakten mot nollpunkten: [en roman om mig själv]. De Geer, Carl Johan (2008).

× Diktaren och de skapande ögonblicken. Fehrman, Carl (1974). 

× M/M (Paris): Just Like an Ant Walking on the Edge of the Visible. Drawing Papers 83 (2008).

× Svensk illustration: en visuell historia 1900-2000. Berg, Andreas & Teleman, Sara (red.) (2013). 

Denna bild gjordes till en artikel i tidskriften Bang om kvinnor inom högerpopulistiska partier – och prydde även tidningen Tecknarens omslag när jag intervjuades om mitt förhållningssätt till bildarbete (i artikeln Illustration – en social handling)!

Denna bild gjordes till en artikel i tidskriften Bang om kvinnor inom högerpopulistiska partier – och prydde även tidningen Tecknarens omslag när jag intervjuades om mitt förhållningssätt till bildarbete (i artikeln Illustration – en social handling)!

Bang – Art direction & design

image

Sedan 2012 arbetar jag tillsammans med Brita Lindvall som formgivare på tidskriften Bang. När vi inledde vårt arbete hade vi en gemensam vision : att ta några avsteg från en ”konventionell” formgivning, för att undersöka hur vi skulle kunna arbeta med feministisk och normkritisk form.

Read More

Åsa Jungnelius är en konstnär och formgivare vars konst berör frågor som estetiska hierarkier, shopping och konstruktionen av könsroller. Vi har återkommande samarbetat sedan 2006. Detta fanzine är gjort till Jungnelius utställning En studie i relationen mellan hålet och pålen, Crystal Contemporary Art, 2011. Illustrationerna är mina tolkningar av det skiss- och inspirationsmaterial Jungnelius arbetade med inför verkets uppförande. I fanzinet infogades även sidor som var skjutna med hagelbössa av konstnären själv!
Zoom Info
Åsa Jungnelius är en konstnär och formgivare vars konst berör frågor som estetiska hierarkier, shopping och konstruktionen av könsroller. Vi har återkommande samarbetat sedan 2006. Detta fanzine är gjort till Jungnelius utställning En studie i relationen mellan hålet och pålen, Crystal Contemporary Art, 2011. Illustrationerna är mina tolkningar av det skiss- och inspirationsmaterial Jungnelius arbetade med inför verkets uppförande. I fanzinet infogades även sidor som var skjutna med hagelbössa av konstnären själv!
Zoom Info

Åsa Jungnelius är en konstnär och formgivare vars konst berör frågor som estetiska hierarkier, shopping och konstruktionen av könsroller. Vi har återkommande samarbetat sedan 2006. Detta fanzine är gjort till Jungnelius utställning En studie i relationen mellan hålet och pålen, Crystal Contemporary Art, 2011. Illustrationerna är mina tolkningar av det skiss- och inspirationsmaterial Jungnelius arbetade med inför verkets uppförande. I fanzinet infogades även sidor som var skjutna med hagelbössa av konstnären själv!